Sunday, May 25, 2014

Hukbong Himpapawid ng Pilipinas - Retreat

Hukbong Himpapawid ng Pilipinas (156)
Group A - St. Teresa Hall
Group B- Francisco Palau Hall
May 23-25, 2014

No comments: