Thursday, July 30, 2009

Vision-Mission: CM Center of Spirituality


Formation of the CMCS Staff

July 3, 2009

Theme: Vision-Mission of the Center

Speakers: Sr. Loida Tortogo,cm and Sr. Nory Ordiz, cm


Bisyon-Misyon:


Kami, mga Karmelita Misyonera, anak ni Padre Francisco Palau, OCD,

ay tinawag ni Kristo upang maging saksi ng diwa ng "Komunyon"

at itaguyod ang "Espiritualidad Karmelitana-Palautiana".

Bilang pagtugon sa pangangailangan ng Kongregasyon at ng Simbahan

tungo sa kaganapan ng "makatao at maka-Diyosna buhay";

kami ay naghahangad na ang CMCS ay maging bukal ng buhay -

ng malalim na pakikiugnay sa Diyos, sa kapwa at kalikasan.

After the formation, the CMCS Handbook were given to each one of them. They offered it during the Eucharistic celebration to be blessed and that they will be blessed too, to abide in the Policies given by the management.

Our Eucharistic celebration was presided over by Fr. Willie Villegas, SVD. at 4:00 pm.

No comments: