Thursday, December 18, 2008

Sulat ng Inang Maria kay Mayrose - CMS Advent Recollection
No comments: